De PvdA afdeling Weesp heet u welkom op de website!

Onder de verschillende kopjes vindt u informatie over wat de Weesper PvdA bezig houdt en belangrijk vindt.

PvdA Verkiezingsprogramma 2014 (zie link in de rechterkolom)
Het Ombudsteam (zie link in de rechterkolom)

Onze standpunten vindt u ook elders op onze website.

Productieve raad voor de zomer

20 juli 2017

Tijdens de raadsvergaderingen gaat het eigenlijk altijd om de toekomst van Weesp. Deze keer nam de raad dat heel letterlijk: met het speelruimteplan en het “kindpakket van Klijnsma” stonden de kinderen van Weesp centraal. Maar er stond nog veel meer op het programma. De raad heeft belangrijke stappen gezet. Veel enthousiasme was er over het

lees verder »

50 jaar lid van de PvdA!

25 juni 2017

Afgelopen week reikte wethouder Peter Eijking de gouden speld voor het 50-jarig lidmaatschap uit aan de heer Jan Overduin. Onder het genot van koffie met gebak werden deze 50 jaar in vogelvlucht doorgenomen.

lees verder »

Onze activiteiten in maart

22 februari 2017

Op maandag 6 maart vanaf 20 uur houden wij een bijeenkomst over de zorg (“sociaal domein”) voor de inwoners van Weesp. Gastspreker is tweedekamerlid Marith Volp. Marith staat als 15e op de verkiezingslijst. Namens ons zal raadslid Kitty Jong een korte presentatie geven. Ook zal Ard Sprinkhuijzen, lector Hogeschool InHolland een korte toelichting geven over de wijkteams. Hij is daarin een expert. Na de

lees verder »

Prestatieafspraken

22 december 2016

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen en hoeveel woningen verkocht zullen worden. In de nieuwe woonvisie zijn onze ambities op het gebied van wonen

lees verder »

Uit de raadsvergadering van 28 september 2016

10 oktober 2016

Laurentiuskerk De PvdA-fractie heeft zich in zowel de raadscommissie als in de gemeenteraad een warm voorstander betoond van de plannen met de Laurentiuskerk. We hebben dat als volgt verwoord: De PvdA is zeer content met het plan dat er nu ligt. De PvdA sluit zich graag aan bij de heer Sietsma (die insprak) dat we

lees verder »

Uit de raadsvergadering van 30 juni 2016

13 juli 2016

De PvdA-fractie heeft ten behoeve van deze vergadering een zestal amendementen en moties geïnitieerd en medeondertekend die alle, een paar zelfs unaniem, zijn aangenomen. Dit heeft geleid tot aangescherpte besluitvorming op dossiers die de PvdA Weesp van groot belang vindt voor de realisatie van een Weesper samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. We noemen er een

lees verder »

Uit de raadsvergadering van 26 mei 2016

2 juni 2016

Brandweerpakken Uit onderzoeken blijkt dat de kans op beroepsziekten voor brandweerpersoneel (waaronder kanker) toeneemt door het inademen van de roetdeeltjes die op de pakken achterblijven na de brandbestrijding. Onmiddellijk reinigen van de pakken in combinatie met de beschikbaarheid van een extra – schoon – pak is een van de maatregelen die genomen kunnen worden om

lees verder »

Nieuwsbrief huurders van de PvdA

18 mei 2016

werkgroep Huurders nieuwsbrief nummer 24 mei 2016: Wet doorstroming 2015 WoonOnderzoek 2015 Gedwongen periodieke woningruil Huurdersparticipatie in Den Bosch De Werkgroep Huurders van de PvdA is nu bijna vier jaar actief en heeft meer dan tweehonderd leden. Sommige leden sturen onze nieuwsbrief uit eigen beweging door naar hun fractie en bestuur, wat ons bereik nog

lees verder »

Betrokkenheid tonen met vluchtelingen begint met het helpen van mensen in nood.

16 maart 2016

Medemenselijkheid eindigt waar het marchanderen over getallen en aantallen begint. Wij, raadsleden van de Partij van de Arbeid uit de regio Gooi en Vechtstreek zien ons elke dag in ons werk geconfronteerd met het vraagstuk van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die noodgedwongen hun huis, hun stad, hun land zijn ontvlucht omdat het daar onleefbaar

lees verder »

Bestuurlijk toekomst Weesp: wordt het Hilversum, Amsterdam, Stichtse Vecht, Diemen of toch Gooise Meren?

16 maart 2016

Een actueel onderwerp dat al vele jaren speelt en de komende tijd nog meer aandacht zal krijgen is de bestuurlijke toekomst van Weesp. Al in 2005 is door de Provincie vastgesteld dat de bestuurskracht in Weesp niet genoeg is en dat Weesp onvoldoende in staat is om zelfstandig alle gemeentelijk taken op een goede en

lees verder »