10 september 2013 | Nog te bepalen

10 september 2013 ledenvergadering

Graag willen wij u uitnodigen voor een ledenvergadering op dinsdag 10 september 2013 om 20:00 uur. De locatie is het Weesper Automatenkabinet (Middenstraat 37). Reserveer deze datum alvast. Tijdens de ledenvergadering zal de kandidaatstellingscommissie worden benoemd. Fred Nieberg, Nico Portegijs en Hette Zijlstra zijn bereid gevonden deze belangrijke taak op zich te nemen. Daarnaast zal het fractieprofiel worden vastgesteld en tenslotte wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen van het concept verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het afdelingsbestuur,

Duncan Borst (secretaris)

 

Adres:             Anna Horstinkstraat 18, 1382 MN Weesp

E-mail:           secretaris.pvda.weesp@gmail.com

Telefoonnr:. 0294-483581