Het PvdA Ombudsteam Weesp helpt!

De sociale dienst wijst een aanvraag voor bijzondere bijstand af. Een Wajonger ziet door de bomen het bos weer. De procedure om een scootmobiel te krijgen is versneld. Dit zijn wat voorbeelden waar een PvdA Ombudsteam mee te maken kan krijgen.

Het PvdA Ombudsteam Weesp zoekt uit waar en waarom het probleem zich precies voordoet en geeft advies over de manier waarop een zaak kan worden opgelost.

Soms is het alleen nodig om mensen wat wegwijs te maken in de bureaucratie. Dan volstaat een telefoontje, even wat nazoeken of naar de juiste persoon of instantie doorverwijzen. Mensen zijn tevreden omdat iemand hun problemen serieus neemt en hen op weg helpt. Bij andere zaken moet je er dieper induiken, de kennis van regelgeving en beleid gebruiken en het netwerk aanspreken.

Als er een structurele onvolkomenheid in beleid of wet- of regelgeving is, neemt het Ombudsteam contact op met de eigen fractie in de gemeenteraad en/of de Tweede Kamer. Soms worden de regels wel goed toegepast, maar werken deze onrechtvaardig uit.

Het PvdA Ombudsteam Weesp helpt dus! Ze zijn er voor iedereen, of men nu lid is van de PvdA of niet. Met wat voor vraag iemand ook komt, ze proberen een antwoord te vinden door dingen uit te zoeken, mee te denken aan een oplossing of door te verwijzen. Zijn er zaken voor het team, geef ze door. Het email adres is: ombudsteampvdaweesp@outlook.com.

Als u liever belt dan kan dat ook: Ron de Boer: 410.435 of Anneke Blommestein: 416.432.

Update 18 maart 2014 van het Ombudsteam:

In februari 2014 is het team met gestart. Tot nu toe 7 verzoeken om hulp.  Aangemeld werden kwesties zoals een afwijzing van een aanvraag bijzondere  bijstand, een controle of een afvalstoffenheffing correct was, dat de gemeente  aan het loket zonder toestemming een identiteitskaart voorzien had van gaten,  terwijl het nog bruikbaar was, hulp om een ongewenste situatie te melden bij de  woningbouwvereniging en een controle of de hoogte van de AOW klopt. Er was ook  een verzoek om bijstand van het bewonerscollectief Vechtmere die tegen de fusie  van De Woningbouw en Ymere is. Helaas is dit tot aan de minister aan toe aan de  orde geweest, is de fusie een feit en zien wij geen rol meer voor het team. Het  betreft ook geen individuele kwestie waarop we ons vooral hebben gericht.
Het loopt dus in de eerste 2 weken behoorlijk storm. Anneke Blommestein en  ik hebben het er maar druk mee, maar het is erg leuk om te doen en het is zinnig  werk ook. Kennelijk voorzien we in een behoefte. We pikten ook al een signaal  op, dat we landelijk zullen verder brengen. Het betreft de  ziektekostenverzekering. Het verzekerde pakket versobert, steeds minder zaken  worden vergoed, en het eigen risico van € 360 per jaar is voor mensen met een  laag inkomen een probleem.