17 juli 2018

11 juli: De raad is aan vakantie toe

Het is een intensief politiek seizoen geweest. Begin dit jaar de campagne, vervolgens de coalitie onderhandelingen en wennen in een nieuwe raad. Inmiddels is iedereen aan vakantie toe. En dat was te merken in de laatste raadsvergadering voor de zomer. De raad moest de kaders vaststellen voor 2019. Dat zijn de hoofdlijnen van de begroting – het college moet vervolgens binnen die lijntjes kleuren. Voor lag een “beleidsarm” stuk – de coalitie was er nog niet in geslaagd  om hun akkoord in concrete plannen om te zetten. Nou, daar wisten we bij de PvdA wel wat op. We dienden plannen in voor een regelarme bijstand, een buurtmobiel, betere communicatie rond de respijtzorg en een vuurwerkvrij Weesp. Alle plannen werden door college en raad afgeschoten. Wat een armoe.
Vervolgens stelde het college voor om de parkeernormen in de Bloemendalerpolder te verlagen. Vanuit de PvdA rekenden we voor dat dit een kadootje aan de projectontwikkelaars van rond 5 miljoen euro betekent. Dat riep zoveel twijfel op dat uiteindelijk de stemmen staakten op 8:8 en deze beslissing over de zomer getild wordt. Dat geeft ons tijd om onze bewering hard te maken. Ons doel is om dit kadootje te ruilen voor sociale woningen in de Bloemendalerpolder. Hoe belangrijk dit is bleek maar weer eens bij het vaststellen van de kaders voor woningbouw op de Achmealocatie aan de Nijverheidslaan. De coalitie zette in op 25% sociale woningen – veel te weinig wat ons betreft. Daar konden we niet mee akkoord gaan.
Vrij teleurstellend allemaal dus. Laten we hopen op betere tijden na de zomer. De strijd gaat door! Maar eerst even genieten; een heel mooie zomer toegewenst!