21 juni 2018

14 juni: Raad onder vuur, PMD bakken, zendmasten

Het nieuwe Weesper college moet nog op gang komen. De agenda voor de raadsvergadering van 14 juni was erg dun. Vuurwerk was er wel tijdens de voorbereidende commissie AZM van 6 juni waar het “Bestuurlijk Convenant” voorlag. Hierin worden de uitgangspunten geregeld voor de invlechting van de ambtelijke organisatie van Weesp in de gemeente Amsterdam. Op zich kan de PvdA zich vinden in de uitgangspunten, en zeker in het feit dat Amsterdam de kosten van de fusie (incl. ons vertrek uit de Gooi en Vechtstreek) voor haar rekening neemt. Tijdens de campagne werden we nog bang gemaakt met kosten die tot 15 miljoen euro konden oplopen. Flauwekul dus.
Maar in datzelfde bestuurlijke convenant wordt het budgetrecht van de raad, dat wil zeggen: de zeggenschap over de uitgaven van de Gemeente Weesp, op verschillende manieren ingeperkt. Als de Weesper raad bijvoorbeeld tijdens de fusie meer dan 50,000 euro wil uitgeven aan extra personeel, dan moeten we in overleg met Amsterdam. Terecht of niet: hier wordt een essentiële bevoegdheid van de raad aangetast, en daar moet de raad over beslissen. Daar dacht het college echter anders over en de coalitiepartijen WSP, GroenLinks en D66 gingen al snel overstag. Leve het dualisme.
De burgemeester gaf tijdens de commissie AZM verder aan van mening te zijn dat de raad puur op basis van de uitkomst van het referendum over de bestuurlijke toekomst van Weesp heeft beslist. Een onjuiste voorstelling van zaken: de raad heeft juist een uiterst zorgvuldig proces van studie, afweging en gesprekken met de Weespers doorlopen. De uitkomst van het referendum was een belangrijke factor in de eindbeslissing. Gelukkig bleek de burgemeester op een vraag van de PvdA bereid zijn mening te herzien.
De introductie van de 4e afvalbak voor PMD afval blijft de Partij van de Arbeid zorgen baren. Hoewel: het feit dat minder dan 5% van de Weesper huishoudens met meer dan 30m2 erf heeft aangegeven de PMD bak niet te willen stelt ons enigszins gerust. We hebben voorgesteld dat de GAD de keuzelijst begin 2019 nog eens rondstuurt maar daar wilde de raad niet aan.
GroenLinks diende een motie in voor een Duurzaam Antennebeleid, gesteund door de PvdA, VVD en CDA. Het belangrijkste voor de Partij van de Arbeid is dat bij de plaatsing van nieuwe zendmasten uitgegaan wordt van het “voorzorgsprincipe”: zover mogelijk van bebouwing en zo min mogelijk straling met behoud van bereik. Laten we de bewoners in de toekomst betrekken bij de plaatsing van de masten. Wethouder John Vos raadde de motie af, maar de raad hield voet bij stuk.