16 maart 2016

Bestuurlijk toekomst Weesp: wordt het Hilversum, Amsterdam, Stichtse Vecht, Diemen of toch Gooise Meren?

Een actueel onderwerp dat al vele jaren speelt en de komende tijd nog meer aandacht zal krijgen is de bestuurlijke toekomst van Weesp. Al in 2005 is door de Provincie vastgesteld dat de bestuurskracht in Weesp niet genoeg is en dat Weesp onvoldoende in staat is om zelfstandig alle gemeentelijk taken op een goede en betaalbare manier uit te voeren. Een manier om dit probleem op te lossen is een samenwerking aangaan met andere gemeenten; door samenwerken kun je kennis bundelen en activiteiten goedkoper uitvoeren. Een aantal jaar geleden leek een fusie van Weesp met Muiden, Naarden en Bussum een goede oplossing. Vooral vanuit Bussum was echter veel weerstand tegen deze fusie en omdat ook een meerderheid in de Tweede Kamer tegen was werd de fusie in 2012 afgeblazen.
Om toch in staat te zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren, zeker met de aangekondigde decentralisaties, heeft het vorige college de samenwerking gezocht met Wijdemeren en Stichtse Vecht. Dit leek vrij goed te werken, totdat Wijdemeren aangaf te willen stoppen met die samenwerking en liever met andere gemeenten in het Gooi te willen samenwerken zoals Hilversum.
Inmiddels zijn de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden van Weesp (Jeugdzorg, WMO etc.) dermate groot geworden dat we het zonder samenwerken niet meer zouden redden. Ook vanuit de provincie wordt de druk vergroot, zij zouden graag zien dat Weesp gaat fuseren met Wijdemeren en Hilversum en heeft ons verplicht om een nieuwe bestuurskrachtmeting te laten uitvoeren. Ongetwijfeld zal de conclusie zijn dat Weesp het niet alleen redt en dat samenwerking noodzakelijk is. Of een fusie met Wijdemeren en Hilversum ook het beste is voor Weesp, daar zijn we nog niet van overtuigd en daarom heeft de gemeenteraad van Weesp ervoor gekozen om een breder onderzoek te doen naar wat de beste bestuurlijke toekomst is van Weesp.
Voor de PvdA is het essentieel dat de toekomstige samenwerking in het belang is van de inwoners van Weesp, ook bij fusieplannen gaan wij uit van ons motto “Niemand door het ijs”. Dit betekent dat dat wij de bestaande voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, openbaar vervoer, onderwijs en recreatie willen behouden. Naast de inwoners mogen bedrijven en maatschappelijke organisaties niet de dupe worden van een fusie.
Dit jaar zal, met uitzondering van Gooise Meren, in alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek een bestuurskrachtmeting worden uitgevoerd. Daarna zullen we moeten kiezen met wie we de komende jaren willen samenwerken en ook hoe die samenwerking eruit gaat zien, wordt het een fusie of blijft het beperkt tot een ambtelijke samenwerking. Bijzonder aan het bestuurskrachtonderzoek in Weesp is dat we als gemeenteraad hebben besloten om de bestuurskrachtmeting uit te breiden tot een onderzoek en uitgebreid in gesprek willen gaan met de inwoners en organisaties in Weesp.
Sommige partijen roepen op tot een referendum over de toekomst van Weesp. Als PvdA zijn we daar geen voorstander van, wij vinden een referendum te beperkt, je kunt alleen voor of tegen een bepaalde vorm van samenwerking of voor of tegen een bepaalde partner stemmen. Wij vinden het echter belangrijker om te weten waarom iemand een voorkeur heeft voor bijvoorbeeld Hilversum of Amsterdam. Wanneer we weten wat de inwoners van Weesp belangrijk vinden om te behouden en wat er verbeterd moet worden, dan kunnen we met die informatie bepalen in welk samenwerkingsverband onze inwoners het beste gebaat zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook van belang om te weten welke gemeenten met Weesp willen samenwerken en in welke vorm. Maar los van toekomstige samenwerkingspartners, Weesp zal altijd Weesp blijven en wij als PvdA zullen ons altijd blijven inzetten voor een sterk en sociaal Weesp.