20 maart 2015

Motie PvdA inzake jeugdzorg aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 19 maart is de motie betreffende de inkomensonafhankelijke bijdrage jeugdzorg van de PvdA aangenomen.

De redenen om deze motie in te dienen zijn:

als een kind hulp met verblijf buiten het gezin krijgt, zijn de ouders verplicht bij te dragen in de kosten;

door de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de inning van de ouderbijdrage;

deze maatregel staat ter discussie vanwege het feit dat het een ongelijkheid betekent ten opzichte van kinderen met een lichamelijke aandoening, de eigen bijdrage (die kan oplopen tot 1500 euro per jaar) mogelijk een barrière opwerpt bij het zoeken van hulp (zorgmijding) en dat de kosten van het innen van de bijdrage mogelijk hoger zijn dan de opbrengsten

Omdat de de VNG deze zorgen namens de gemeenten heeft overgebracht aan staatssecretaris van Rijn en de staatssecretaris een onderzoek uitvoert naar de problematiek en rond 1 juli 2015 met de uitkomsten daarvan komt, is het college verzocht de inning van de eigen bijdrage tot nader order op te schorten en uiteindelijk te schrappen als dat wettelijk mogelijk blijkt.

Wij zijn heel blij dat de motie vrijwel raadsbreed is aangenomen. Tegen stemden alleen VVD en DSB.