20 juli 2017

Productieve raad voor de zomer

Tijdens de raadsvergaderingen gaat het eigenlijk altijd om de toekomst van Weesp. Deze keer nam de raad dat heel letterlijk: met het speelruimteplan en het “kindpakket van Klijnsma” stonden de kinderen van Weesp centraal. Maar er stond nog veel meer op het programma. De raad heeft belangrijke stappen gezet.
Veel enthousiasme was er over het speelruimteplan. Er zijn 42 speelplekken in Weesp. Dat aantal houden we maar ze worden de komende jaren uitdagender en diverser. Ook het “Kindpakket van Klijnsma” is nu ingevuld voor Weesp. Kinderen uit arme gezinnen kunnen een extraatje tegemoet zien, bijvoorbeeld voor zwemonderwijs en om lekker te spelen in Don Bosco. De PvdA hoopt dat de uitvoeringskosten nog verder beperkt worden zodat er zo veel mogelijk geld naar de kinderen gaat.
Ook belangrijk voor de toekomst van Weesp: het parkeerplan. De bezwaren van D66 over veronderstelde fouten in de parkeeranalyse beschouwt de PvdA grotendeels als gemiezemaus. Wat ons betreft ligt er een integrale en diepgaande parkeeranalyse voor heel Weesp. Ondanks dat de focus aanvankelijk op het Herensingelkwartier, het centrum en het stationsgebied zal liggen hopen we dat in heel Weesp de parkeerdruk kan worden verlaagd. We kijken uit naar het plan later dit jaar.
Het plan om een onderzoek te doen naar de mogelijke vestiging van een crematorium op Begraafplaats Landscroon kreeg de steun van 14 van de 17 raadsleden. Ook de PvdA is vóór. We zien een mooie kans om in Weesp een eigen crematorium te hebben en tegelijk van Landscroon een verstild stadspark te maken. Wel raden we alle partijen met klem aan om het betrekken van de omwonenden en de overige Weespers over te laten aan een onafhankelijke partij.
Het vuurwerkvoorstel leverde weinig vuurwerk op: 16 van de 17 raadsleden stemden vóór een vuurwerkvrij centrum-tussen-de-grachten. En er was meer goed nieuws: nog dit jaar komt het college met een voorstel om de kruising Papelaan-Plataanlaan én de kruising Casparuslaan-Amstellandlaan op een integrale manier op te knappen en veiliger te maken. Ook het pimpen van de aanlooproute naar het station wordt nog dit jaar in gang gezet.
Al met al een productieve raadsvergadering. Mogen er nog vele volgen. Zeker die van 9 november: reiken we de hand aan Amsterdam of aan Gooise Meren? Wat denkt u daar eigenlijk van? We horen graag van u op onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/pvdaweesp). En geniet ondertussen van een fijne zomer!