18 juni 2015

PvdA in raadswerkgroep Sociaal Domein

Nadat sinds 1 januari 2015 de uitvoering van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet onder verantwoordelijkheid van de gemeente zijn komen te vallen, heeft de gemeenteraad van Weesp dit voorjaar besloten tot de oprichting van een raadswerkgroep Sociaal Domein. Een werkgroep die namens de raad de ontwikkelingen in het sociaal domein in de gaten probeert te houden. Het betreft tamelijk ingewikkelde dossiers die meer aandacht nodig hebben dan daaraan in een commissie- of een raadsvergadering kan worden gegeven. De werkgroep heeft het afgelopen half jaar onder voorzitterschap gestaan van PvdA-raadslid Kitty Jong. Zij geeft op 1 juli het stokje door aan een van de andere fracties: alle fracties zijn in deze – apolitieke – werkgroep vertegenwoordigd. In de afgelopen maanden is vooral veel gesproken over de opstartfase, de transformatie (hoe moet de nieuwe manier van werken worden bereikt), over de werking van het sociaal wijkteam, en de gang van zaken rond de participatietrajecten en de aanvraag van een bijstandsuitkering. 2015 is een overgangsjaar, in 2016 moeten de zogeheten decentralisaties verder vorm krijgen. De raadswerkgroep zal meteen na de zomer doorgaan met gesprekken en eventueel met voorstellen komen om het beleid waar nodig aan te passen.

De PvdA zit met de WSP en Groen Links in het college van B&W en maakt dus mede het beleid. Maar natuurlijk houdt de PvdA evengoed ook zelf de vinger aan de pols. Immers: als het beleid niet blijkt te werken of verkeerd uitpakt, moet dat worden rechtgezet. Een van de manieren waarop wij dat in de gaten houden is door de komende maanden enquêtes uit te zetten over verschillende onderwerpen die met de veranderde zorg te maken hebben. De eerste enquete gaat over de uitbetaling van de PGB’s. Het doel van de enquêtes is inzicht te krijgen in de situatie via de betrokkenen zelf. En daarover indien nodig vragen te stellen of voorstellen te doen aan de wethouders.

Klik hier voor de enquete