8 oktober 2018

Raad 4 okt: Wat nou participatie?

Het is donderdagavond 4 oktober kwart over zeven. In de burgerzaal staan fractieleden van alle partijen klaar om Weespers te woord te staan. Maar ineens is de coalitie weg. Wat gebeurt hier? Vooroverleg.
Deze coalitie van WSP, GroenLinks en D66 is niet de eerste die vóór de raad onderling afspreekt wat te stemmen bij heikele punten. Maar deze coalitie ging het wél anders doen. Eén van de beleidsprioriteiten is “participatie”. Dat strekt zich dus niet uit tot in de raad. Als die eenmaal op gang is, weten we waar dat vooroverleg over ging. Het voorstel van het college om de parkeernormen in de Bloemendalerpolder aan te passen wordt er zonder discussie doorgejast. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord kunnen we ons de blaren op de tong praten, maar ons voorstel om “Weespers met een smalle beurs” als vijfde prioriteit van dit college op te nemen maakt geen kans. En dit was tijdens de commissievergadering nog wel door GroenLinks zélf ingebracht.
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Ons idee om de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te vragen hun overschot niet zelf op te potten maar terug uit te keren aan de gemeenten haalt het wel. En het mooiste moment van de avond zit in de staart: alle partijen gaan akkoord met ons voorstel dat Weesp zich aansluit bij het Kinderpardon. Howick en Lili mogen uiteindelijk blijven, maar nog ongeveer 400 kinderen zitten in dezelfde situatie: ze wonen al minstens vijf jaar in Nederland, zijn volledig Nederlands en moeten toch vrezen om uitgezet te worden. Het college gaat nu bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen.