2 juni 2016

Uit de raadsvergadering van 26 mei 2016

Brandweerpakken
Uit onderzoeken blijkt dat de kans op beroepsziekten voor brandweerpersoneel (waaronder kanker) toeneemt door het inademen van de roetdeeltjes die op de pakken achterblijven na de brandbestrijding. Onmiddellijk reinigen van de pakken in combinatie met de beschikbaarheid van een extra – schoon – pak is een van de maatregelen die genomen kunnen worden om dit beroepsrisico tegen te gaan. In Amsterdam al een paar jaar staande praktijk. De PvdA Weesp vindt dat de regio Gooi & Vecht te traag is in zijn besluitvorming over te nemen maatregelen tegen beroepsrisico’s. De PvdA-fractie heeft in de raad met succes gepleit om, via een zogenoemde zienswijze, het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi & Vecht te manen tot daadkracht bij de aanschaf van extra bluspakken voor het brandweerpersoneel.

Weesp TTIP-vrij
Mede op initiatief van de PvdA-fractie is Weesp afgelopen donderdag uitgeroepen tot TTIP-vrije gemeente. Waarom is dat belangrijk? Hieronder een korte uitleg (deels gebaseerd op Nu.nl)

TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), ofwel trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag. De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) onderhandelen sinds 2013 over deze overeenkomst waardoor handel tussen de grootmachten eenvoudiger en goedkoper moet worden.
De voorstanders van TTIP zijn bedrijven en overheden. Bedrijven kunnen straks makkelijker importeren en exporteren. Door het wegvallen van handelsbarrières profiteren ook de Verenigde Staten, de Europese Unie en dus ook Nederland economisch.
Op de website van Rijksoverheid wordt geschreven over voordelen voor burgers (werkgelegenheid, hogere besteding door lagere kosten voor producten) en bedrijven (afschaffing importtarieven).
”De EU en de VS hebben verschillende eisen voor bijvoorbeeld medische apparatuur, auto’s, koelkasten, mobiele telefoons en zonnebrandolie”, staat op de website van de overheid. ”Door verschillende werkwijzen duurt het soms lang voordat deze geïmporteerd kunnen worden. Met TTIP kan dat verbeteren.”
De tegenstanders zijn met name te vinden aan de linkerkant van het politieke spectrum zoals milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, consumentenbelangen en vakbonden. Maar ook boeren en Europa-sceptische partijen zijn tegen. Inmiddels hebben 390 maatschappelijke organisaties in Europa een kleine twee miljoen handtekeningen verzameld tegen TTIP.
De voornaamste kritiek is dat door het openstellen van de handel, de democratie en autonomie van landen ondermijnd gaat worden. Bovendien vrezen tegenstanders dat Europese regels voor voedsel en veiligheid op de helling gaan. Zo is het in de VS toegestaan kippenvlees in een chloorbad te dompelen, in Europa niet.
Als er straks vrije handel mogelijk is, zou de ‘chloorkip’ ook hier verkocht kunnen worden. In het geval van de chloorkip is daar vanuit Europa een stokje voor gestoken, maar er zijn nog genoeg andere voorbeelden. Zoals een metaalachtige stof die in de VS in frisdrank wordt gedaan maar hier verboden is, of een soort kunststof dat in de VS in brood zit om het flexibel te houden, maar hier niet is toegestaan. Het gebruik van deze kunststof is zelfs verboden in bijvoorbeeld yogamatjes.

Aan TTIP is ISDS gekoppeld (Investment-State Dispute Settlement). Dat komt erop neer dat buitenlandse bedrijven de (locale) overheid kunnen aanklagen als lokale regelgeving hun belangen in de weg staat. Canada heeft al jaren een dergelijke overeenkomst met de VS en daaruit blijkt dat bedrijven heel vaak in het gelijk worden gesteld en de overheid schadeclaims moet betalen of een verruiming van hun eigen regels moeten toestaan.

De PvdA Weesp maakt zich met name zorgen over dat laatste en vindt het belangrijk om een signaal af te geven aan de Nederlandse en Europese overheid dat wij hier in Weesp niet van gediend zijn. Bovendien hoopt de PvdA dat door deze verklaring de bekendheid van TTIP en de gevolgen ook in Weesp een onderwerp van gesprek worden.

Megasalaris directeur Tomin-groep
De PvdA-fractie heeft een motie medeondertekend waarin de directeur van de Tomin-groep en de Raad van Commissarissen wordt opgeroepen het salaris van de directeur, dat ver boven de Wet Normering Topinkomens uitkomt, versneld af te bouwen tot een acceptabel niveau. Strikt genomen is het salaris van de directeur niet onwettig, maar de PvdA Weesp vindt het salaris moreel verwerpelijk. De Tomin-groep is de werkgever van werknemers in de sociale werkplaatsen en is door de gemeente ingehuurd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een participatiebaan te helpen. Al deze mensen verdienen niet meer dan maximaal 120% van het wettelijk minimumloon.

Libelle
De PvdA-fractie heeft gevraagd naar de vermiste libelle in het water bij de Vest. En waar eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt voor de kunstwerken in Weesp die destijds vooral door de wijkoverleggen zijn aangeschaft. De wethouder heeft toegezegd dat er naar de libelle gezocht gaat worden en dat hij door de vraag er nu pas achter kwam dat er nooit beleidsregels zijn opgesteld voor de kunstwerken. Dat zal worden hersteld.