7 februari 2014

Van de PvdA Fractie Januari 2014

Van de PvdA Fractie januari 2014

Echt de laatste lootjes, zo voelt het aan. Maar wel blijvend alert, want er is veel aan de hand dat belangrijk is. Nog één raad te gaan: 6 maart. Twee zaken speelden dit keer sterk: de toekomst van de zorg (jeugdzorg, maatschappelijke opvang) in Weesp en welke gebouwen Weesp nu eigenlijk bezit, wie daar in zitten en hoe dat financieel geregeld is (maatschappelijk vastgoed). Natuurlijk is ook de vertrekkende burgemeester en gemeentesecretaris een belangrijk item.

Zorg

Misschien is een betere titel “Zorg om de zorg”. Wat gaat er gebeuren? De gemeenten gaan de zorg uitvoeren met minder geld vanaf 2015. Dat gaan we samen doen met Stichtse Vecht en Wijdemeren. Het beleid dat al eerder werd ingezet wordt voortgezet: er wordt beter gekeken naar wat iemand echt nodig heeft en wat iemand zelf kan of zijn omgeving. Dat wordt dan gevangen in het begrip “eigen kracht”, waar ik zo langzamerhand misselijk van word. Het is me te veel “je moet het vooral zelf uitzoeken”. Zeker kan de hulp beter, efficiënter en kunnen we minder taken uit handen nemen die we met elkaar kunnen uitvoeren. Zeker moeten we de hulp op elkaar afstemmen, zodat dingen niet dubbel worden gedaan of dingen vergeten worden waardoor de hulp die men wel krijgt maar een deel oplost. Maar de gemeente houdt de verantwoordelijkheid, dat dat allemaal goed gaat en mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarom spreek ik liever van “gezamenlijke kracht”, van inwoner en gemeente samen.

Belangrijk is het gesprek waarin vast wordt gesteld wat de inwoner aan hulp nodig heeft en hoe dat het beste kan worden uitgevoerd en door wie. In dat “keukentafelgesprek”, zoals dat wordt genoemd, kan een hoop misgaan: de inwoner kan overdonderd worden door de professionele hulpverlener die het gesprek voert. De hulpverlener kan er onvoldoende oog voor hebben of de inwoner wel goed de hulpvraag formuleert of zichzelf overschat wat hij of zij nog kan. Ook is het belangrijk dat de privacy gewaarborgd wordt, want als je alle hulp wilt geven zijn mogelijk verschillende hulpverleners nodig die van elkaar moeten weten wat ze doen. Dat kan niet anders dan in een computersysteem, maar dan moet je dat wel goed beschermen tegen pottenkijkers.

Ook al heb ik vertrouwen in dat de uitvoerders in Weesp zich hiervan bewust zijn en ook zelf graag de geode hulp willen geven, vond ik het toch nodig om dat met elkaar als raad goed vast te leggen als een soort “spoorboekje” voor de hulpverleners. In de stukken “visie sociaal domein” en “toegang sociaal domein” vond ik dat niet of onvoldoende terug. Dat heb ik gedaan en ik ben er heel blij mee dat de hele raad mijn motie heeft gesteund. Ik heb hier een heel goed gevoel over. De aanvaarde motie kunt u hier lezen.

Maatschappelijk vastgoed

De gemeente geeft aan allerlei verenigingen en activiteiten subsidie, omdat we vinden dat Weesp daar beter, mooier en aantrekkelijker van wordt. Daarnaast is er ook “verborgen subsidie”. Subsidie die niet in geld, maar in de vorm van een korting van de huur wordt gegeven. Dat maakt het nu niet echt inzichtelijk hoeveel de gemeente betaalt. Ook was niet erg duidelijk welke gebouwen de gemeente nu eigenlijk bezit, wie daar in zitten en wat ze doen en welk contract er nu eigenlijk was met de huurders. Daar is echt een mooie nota over verschenen, wat veel werk moet zijn geweest voor de ambtenaar die dat heeft gedaan.

Wat wij niet willen is, dat de huren worden bijgesteld zonder dat de subsidie wordt verhoogd aan de verenigingen met het bedrag dat eerst via die huurkorting werd gegeven. Want dan verlaag je per saldo de subsidie. Dat is een afweging die thuis hoort bij de bespreking van de begroting, want daar weeg je af met elkaar en besluit je wie wel of niet iets krijgt dan wel waar je het geld dat je hebt aan wilt uitgeven. Dat mag niet met zo’n nota “Maatschappelijk vastgoed”. Die dient alleen als overzicht straks bij de bespreking van de begroting. We hadden nog wat aanvullende wensen, waardoor de nota alleen in de commissie is besproken en weer terug komt als deze compleet is. Maar so wie so petje af voor de nota.

Burgemeester en gemeentesecretaris

Straks een nieuwe raad, een nieuw college, een nieuwe burgemeester en een nieuwe gemeentesecretaris ( de 2e man na de burgemeester). Terwijl we willen dat de burger meer betrokken wordt bij het beleid, de raad beter wordt geïnformeerd door het college en de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren vorm moet krijgen.

We moeten werken aan de verbetering van de cultuur in de gemeente Weesp, kritisch kijken of dat met deze organisatie kan, bepalen hoe de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren ons voordeel gaat opleveren en ook moet de nieuwe raad goed voorbereid worden op bezuinigingen die er weer aankomen.

Dat is een immense taak in een korte tijd met ook nog verkiezingen die ook energie vergen. Om die reden hebben alle partijen besloten, dat er een projectleider moet komen die met de nieuwe burgemeester de raad en het college gaat helpen om dat in goede banen te leiden. Dat moet “een zware jongen of meisje” zijn. Maar doe je dat niet nu dan komt het er nooit meer van. Eigenlijk zijn alle partijen het daarover eens.

 

Ron de Boer / 6 februari 2014