27 juni 2013

Van de PvdA Fractie Maart 2013

Dit keer waren de belangrijkste onderwerpen de velden en clubgebouwen van We Have (handbal) en de Mixex Hockey Club Weesp (MHCW), de ontluikende samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht en weer het Domijn. Van belang is in de nabije toekomst de visie op de toekomstige transitie (overdracht van Rijk en provincie naar gemeenten per 1 januari 2015 van jeugdzorg, maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) en de thuiszorg (medische zorg aan huis). Niet zo zeer de overdracht op zich, maar de korting op het geld dat de gemeenten gaan ontvangen tot 25% en voor de hulp in huishouding zelfs 75%! Ik heb een commentaar op de transitie geschreven voor het blad van Lokaal Bestuur, dat in de PvdA de raads- en statenleden ondersteunt bij hun werkzaamheden (zie elders).

We Have en MHCW

Unaniem werd besloten voorlopig € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor een nieuw clubhuis voor WeHave en nieuwe speelvelden voor We Have en MHCW. Het college had onvoldoende onderbouwd een budget van € 1,55 miljoen voorgesteld. Niet duidelijk is wat er echt nodig is om een toereikende, maar sobere accommodatie te realiseren. Een nieuw clubhuis voor de MHCW zit nog niet eens in dat budget. We Have is ooit een sporthal beloofd van € 1.1 miljoen, dus zij hebben oude rechten op een bijdrage. Ook al is een te ambitieus bestuur van We Have in het verleden er oorzaak van dat zij samen met het Vechtstedecollege die sporthal al niet lang geleden heeft gerealiseerd. Omdat We Have maar bleef dralen heeft de school uiteindelijk de huidige sportzaal gebouwd. Nu moet We Have maar afwachten of de sporthal samen met een school in de toekomstige wijk van de Bloemendalerpolder kan worden gerealiseerd. Van een zekere sporthal samen met een school die er al lang had gestaan is het nu een mogelijke sporthal geworden afhankelijk van de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder. Tja?

De MHCW is een groot succes voor Weesp, het ledental neemt sterk toe en sporten is natuurlijk met name voor de jeugd iets wat je als gemeente moet koesteren. We hebben er dan ook geen moeite mee om de realisatie van het derde noodzakelijke veld te ondersteunen. Vanwege dat veld moest We Have verhuizen en het valt te prijzen dat de clubs er onderling uit zijn gekomen. Het clubhuis van de MHCW is een andere zaak. De PvdA wil ervan overtuigd zijn dat er so wie so niet meer dan een minimaal toereikend budget wordt verleend en dat duidelijk is wat de club zelf bijdraagt en of dat substantieel is. Wij moeten echter ook de noodzakelijke financiële steun afwegen tegen de dreigende financiële onweerswolken die het Rijk al heeft aangekondigd. We staan aan de vooravond van gigantische kortingen op ons geld dat we van het Rijk krijgen, het zal in de miljoenen lopen. De WSP verwoordde het mooi: “Als ik moet kiezen tussen de mensen die zorg nodig hebben en een clubhuis voor de MHCW dan is de keuze niet moeilijk”, en zo is het! Ik heb al eerder duidelijk gemaakt, ook op mijn weblog, dat de PvdA daarover precies hetzelfde denkt.

Het college gaat nu verder uitzoeken wat noodzakelijk is en hoeveel dat kost.

Het Domijn

Nieuwste zet van het college was, dat de grond waar het Domijn op staat maar moest worden doorverkocht aan de projectontwikkelaar van Wijnen en niet aan de Ontwikkelingsmaatschappij i.o, waar van Wijnen, TCN en het Domijn in samenwerken. Dit allemaal buiten het Domijn om. Waarom de Ontwikkelingsmaatschappij nog steeds “i.o.” (in oprichting) is, is mij ook een raadsel. We hebben ons uit de naad gewerkt om via een extra commissievergadering die doorverkoop te voorkomen. Gelukkig bleek later, dat de eigenaar van de  grond (RVOB) niet eens bereid was te verkopen aan de gemeente onder de voorwaarden die waren gesteld, zodat de gemeente niet eens kon doorverkopen. Raar gedoe, maar daarom was het niet meer nodig verder in actie te komen. Het college beloofde in arre moede niet eerder te kopen en door te verkopen dan nadat de raad daarover een standpunt had ingenomen. Dat hadden we dan ook maar weer bereikt. Wanneer neemt het college het Domijn nu eens serieus? Ik vrees nooit.

Samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht

Na de laatste soap veroorzaakt door Naarden, die ons eerst wel en toen ook weer niet wilde, waren we het helemaal zat met Naarden en Bussum. Ze moeten ons gewoon niet en we blijven niet aan een dood paard trekken. Wij hebben nu eens het initiatief genomen, wat niet wegneemt dat we er graag ook Muiden bij willen hebben. Maar Muiden hing te veel aan Bussum en Naarden om ze eerder te betrekken. Muiden weegt nu af wat ze gaan doen. Zou wel mooi zijn als ze voor ons kiezen, zodat een lange strook van Vechtgemeenten ontstaat. Overigens is niet persé fusie meer een uitgangspunt. Samenwerking is ook zeker een optie. Heeft ook gevolgen voor de huidige samenwerking in het gewest Gooi- en Vechtstreek, waaraan Wijdmeren wel en Stichtse Vecht niet deelneemt. De eerste contacten op het collegeniveau zijn positief en veel belovend. Heel andere sfeer dan met die “dooie paarden”,  zal ik maar zeggen. We ondersteunen van harte dit proces en complimenteren het college met het voorbereidende werk.

Ron de Boer / 21 maart  2013