18 maart 2014

Van de PvdA Fractie Maart 2014

“Partir est mourir een peu”, tegenstrijdige gevoelens tijdens mijn laatste (echte) raadsvergadering. 8 jaar lang besluiten nemen over zeer verschillende en vaak ook ingewikkelde zaken en nu kijk ik er wel naar uit om het wat rustiger aan te doen. Maar ook ga ik het missen. Niet meer 1 van de 17 gekozen vertegenwoordigers in Weesp zijn. Geen fractievoorzitter meer zijn; dicht op het vuur zitten. Gelukkig zijn er enthousiaste, deskundige en actieve opvolgers in de fractie. Dat blijkt ook uit de samenwerking in de verkiezingscampagne, waar ik nog wel mijn steentje aan bijdraag. Ik ben ook niet helemaal weg uit de fractie, want ik blijf zo veel mogelijk de fractievergaderingen bijwonen om mijn deskundigheid over sociale zaken in te brengen. Duncan en de verdere fractie, veel succes!

In de laatste raad speelde vooral de structuurvisie en “citymarketing”. Maar ik wil u toch ook niet het gezeur over de aanschaf van een Ipad onthouden.

De structuurvisie

Het is bij een structuurvisie de bedoeling om creatief te denken en niet direct alle inbreng te verwerpen. Maar op een aantal punten werd het wel erg bont. Het winkelcentrum Hogeweij moet natuurlijk niet verdwijnen en de buurt afgescheept met een buurtsuper. Het Sinnigvelderplantsoen moet natuurlijk groen blijven, nadat de woningbouw en de maatschap Hogeweij het mooie plan met het winkelcentrum, dat er eerst lag, hebben afgeblazen. We waren niet blij met de gevolgen van dat plan voor het plantsoen, maar de gemeente had nu eenmaal de deal gesloten, waarvan wij de voordelen vonden opwegen tegen dit nadeel, ondersteund door het toenmalige wijkoverleg. Ik vind het nog stuitend hoe andere partijen bij de verkiezingen in 2010 opportunistisch 180 graden draaiden. Alleen Groen Links en de PvdA hielden toen de rug recht. Nu nooit meer het Sinnigvelderplantsoen bebouwen! Ook de sloop van sociale woningbouw voor een supermarkt bij het station is natuurlijk te gek voor woorden. Die zaken zijn nu uit de structuurvisie, zodat we met de raad mee konden gaan om unaniem de structuurvisie vast te stellen.

Overigens is het zo, dat bij de uitwerking van de plannen de burger en de raad weer aan zet zijn. De structuurvisie is geen blauwdruk waaraan niets meer te veranderen is. Ik heb meerdere keren meegemaakt de afgelopen 8 jaar dat bij de uitwerking de gevolgen pas echt duidelijk werden. Dan moet je de moed hebben om toch anders te beslissen dan de structuurvisie stelde.

Citymarketing

Citymarketing is een duur woord voor “Weesp meer op de kaart te zetten”. Promotie-activiteiten om vooral in Weesp je geld te besteden als inwoner en toerist. Niets mis mee natuurlijk. Het moest echter op kosten van de gemeente, terwijl ondernemers en winkeliers meeprofiteren. Wij wilden 50%-50% afspreken, ook omdat je dan zeker weet dat de meebetalende winkels en bedrijven achter de plannen staan en niet alleen een beetje gratis meeliften. Zo’n alternatief was er niet in het voorstel van het college. Daarom gingen we mee in een amendement van de WSP om dit nog eens goed uit te zoeken. We hadden ook tegen kunnen stemmen, maar daar was mogelijk geen meerderheid voor.

IPad

Zelden is er zo veel gezeurd als over dit onderwerp en dan vooral door de WSP. Die vond dat de raadsleden zo’n ding maar gratis moesten krijgen. Een IPad is nodig om papierloos te werken en de griffier te ontlasten, zodat er tijd vrij komt voor zinnigere zaken dan stapels papier drukken en verplaatsen. Het scheelt ook geld. Een commissielid krijgt sowieso een maandelijkse vergoeding en dan nog een vergoeding voor het bijwonen van een commissievergadering. Een raadslid krijgt zijn raadsvergoeding en zou daarvan bijna iedere maand een nieuwe IPad kunnen kopen. Een commissielid heeft zijn IPad binnen een half jaar al terug verdiend. En die mag natuurlijk ook privé gebruikt worden. De meerderheid hakte gelukkig te knoop door en alleen voor de minder draagkrachtige commissieleden is er een regeling mogelijk, de rest betaalt de iPad gewoon zelf.

Dit was mijn laatste weblog. Mogelijk zie ik u nog als lid van het ombudsteam PvdA dat samen met Anneke Blommestein is gestart. Het ga u allen goed!!!!!!!

Ron de Boer / 16 maart 2014