13 april 2015

vragen over het PGB

De fractie heeft in de commissie Welzijn vragen gesteld over het PGB. Het antwoord was dat er in Weesp weinig signalen binnenkomen over onrust over de uitbetaling van de PGB’s. Er zijn geen gevallen bekend van achterstand van uitbetaling. Als zich problemen voordoen neemt de gemeente contact op met de SVB om te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. In ieder geval zorgt de gemeente Weesp dat zorgovereenkomsten zo snel mogelijk worden goedgekeurd, zodat het SVB meteen tot uitbetaling kan overgaan.

De PvdA is zeer tevreden met deze grote zorgvuldigheid, maar heeft er tijdens de commissie Welzijn van 8 april jl. wel op aangedrongen dat de gemeente op haar pagina in het Weesper Nieuws aandacht geeft aan de PGB’s. Een van de mogelijkheid waarop door de PvdA is gewezen is contact opnemen met de Stichting Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB.