commissielid

Bauke van der Vlies

Stadsontwikkeling en beheer
Bauke van der Vlies

Over Bauke van der Vlies

Mijn naam is Bauke van der Vlies en ik ben geboren en getogen in de Friese havenstad Harlingen. Na mijn middelbare school heb ik eerst mijn militaire dienstplicht vervuld bij de infanterie. Daarna heb ik aan de HTS te Leeuwarden elektrotechniek gestudeerd.

In 1981 kreeg ik een baan als software ontwikkelaar bij Philips Business Communications (PBC) in Hilversum. Mijn hele werkzame leven ben ik bij hetzelfde bedrijf gebleven, wel in allerlei verschillende functies, en ben uiteindelijk opgeklommen tot afdelingsmanager/projectleider. Daar Philips zich wilde concentreren op een paar bedrijfsonderdelen, ging PBC een joint venture aan met NEC uit Japen, om vervolgens geheel over te worden genomen door NEC. Helaas kreeg het bedrijf na de eeuwwisseling met vele reorganisaties te maken, hetgeen voor mij reden was om in 2013 in goed overleg met NEC vervroegd op te stappen.

Door mijn werk kwam ik in 1982 in Weesp te wonen, en woon hier, met een onderbreking van 7 jaar in Nederhorst de Berg, nog steeds en met heel veel plezier.

Ik heb altijd al sympathie gehad voor de PvdA en stemde daar ook altijd trouw op. Toch voelde ik pas toen het bergafwaarts ging met onze partij me geroepen om ook lid te worden. En als je dan lid bent, vind ik dat je je ook moet inzetten voor de partij. Door nu lid te worden van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer, hoop ik me niet alleen voor de partij, maar ook voor Weesp en natuurlijk vooral voor de Weespers, dienstbaar te kunnen maken.