Voorzitter

Ron de Boer

Ron de Boer

Over Ron de Boer

Na ruim 2 jaar afscheid genomen te hebben van de gemeenteraad vond ik in december 2016 de tijd gekomen weer politiek actief te worden en de vacature van afdelingsvoorzitter in Weesp stond open. De ledenvergadering koos mij met unanieme stemmen en het bestuur is nu weer 4 leden sterk met een secretaris en een penningmeester. Hiermee heb ik weer de functie die ik ook in de jaren 70 en 80 heb vervuld in de Weesper PvdA. De motivatie om weer actief te worden haal ik uit de politieke gekte die in Nederland, Europa en de USA de kop op steekt.