commissielid

Sjaak Oostenrijk

Algemene Zaken
Sjaak Oostenrijk

Over Sjaak Oostenrijk

Als fervent volger van de politieke actualiteit was het voor mij al lange tijd duidelijk dat ik ooit zelf voet zou zetten in de politieke arena. En als overtuigd sociaaldemocraat zou dat onvermijdelijk voor de PvdA zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 was het zo ver. Als commissielid Algemene Zaken en Middelen (AZM) ondersteun ik de Raadsfractie in haar controlerende taak ten overstaande van het College op het gebied van bestuurszaken, financiën, openbare orde, veiligheid en overige algemene aangelegenheden. Hierbij heb ik speciale aandacht voor de kwaliteit van de verantwoording en integriteit. Ik heb mij ten doel gesteld symboolpolitiek en holle retoriek als zodanig te ontmaskeren.

Met de op handen zijnde fusie van Weesp met Amsterdam is er extra gewicht op de raadscommissie AZM komen liggen. Ik tracht over het fusieproces mee te denken en er waar nodig kanttekeningen bij te plaatsen. Opdat Weesper belangen in het integratietraject, en dan met name op het gebied van sociale voorzieningen en democratische vertegenwoordiging, in de transitieperiode niet geschaad worden.