De PvdA afdeling Weesp heet u welkom op de website!

Onder de verschillende kopjes vindt u informatie over wat de Weesper PvdA bezig houdt en belangrijk vindt.

PvdA Verkiezingsprogramma 2014 (zie link in de rechterkolom)
Het Ombudsteam (zie link in de rechterkolom)

Onze standpunten vindt u ook elders op onze website.

Nieuws van de fractie – februari 2016

4 maart 2016

Klachtenloket voor de zorg. Op initiatief van de PvdA Weesp hebben PvdA en WSP tijdens de raadsvergadering van 24 februari jl. een motie ingediend waarin wordt gepleit voor de inrichting van een loket voor de WMO, de jeugdhulp en de participatiewet (mensen in de bijstand). Net als veel partijen in de gemeenteraad van Weesp heeft

lees verder »

Mevrouw G.M. de Vries-Riphagen overleden

4 oktober 2015

Op 1 oktober bereikte ons het bericht dat mevrouw G.M. De Vries-Riphagen, ons oudste Weesper partijlid, na een kort ziekbed is overleden. Op 24 april is minister Plasterk nog bij mevrouw De Vries-Riphagen geweest om haar de erepenning voor haar 65-jarig lidmaatschap te overhandigen. Eerder had de minister haar ook de erespeld voor het 50-jarig

lees verder »

PvdA in raadswerkgroep Sociaal Domein

18 juni 2015

Nadat sinds 1 januari 2015 de uitvoering van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet onder verantwoordelijkheid van de gemeente zijn komen te vallen, heeft de gemeenteraad van Weesp dit voorjaar besloten tot de oprichting van een raadswerkgroep Sociaal Domein. Een werkgroep die namens de raad de ontwikkelingen in het sociaal domein in de gaten

lees verder »

Pleidooi huurbescherming

11 mei 2015

De werkgroep huurders van de PvdA heeft op haar website een pleidooi geplaatst voor voldoende huurwoningen met betaalbare prijs en vast contract. Het pleidooi is te lezen via deze link: werkgroep huurders PvdA

lees verder »

Al 65 jaar lid van de PvdA

19 april 2015

Op 24 april 2015 kwam minister Ronald Plasterk naar Weesp om mevrouw De Vries-Riphagen (93 jaar) de Willem Drees penning te overhandigen. Mevrouw de Vries ontving deze penning omdat zij 65 jaar lid is van de PvdA. Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst heeft de minister beloofd over 5 jaar weer bij haar op bezoek te komen,

lees verder »

vragen over het PGB

13 april 2015

De fractie heeft in de commissie Welzijn vragen gesteld over het PGB. Het antwoord was dat er in Weesp weinig signalen binnenkomen over onrust over de uitbetaling van de PGB’s. Er zijn geen gevallen bekend van achterstand van uitbetaling. Als zich problemen voordoen neemt de gemeente contact op met de SVB om te zorgen dat

lees verder »

Motie PvdA inzake jeugdzorg aangenomen

20 maart 2015

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 19 maart is de motie betreffende de inkomensonafhankelijke bijdrage jeugdzorg van de PvdA aangenomen. De redenen om deze motie in te dienen zijn: als een kind hulp met verblijf buiten het gezin krijgt, zijn de ouders verplicht bij te dragen in de kosten; door de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk

lees verder »

Raadsledenvakschool

9 februari 2015

Gemeenteraadsleden Duncan Borst en Kitty Jong woonden op 7 februari jl. in Utrecht een drukbezochte raadsledenvakschool van de PvdA bij. Daar werden PvdA-raadsleden uit het hele land bijgepraat over het Van Waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting. Daarna volgden twee rondes met workshops over de decentralisatie van de zorg, de participatiewet, en wonen, maar ook

lees verder »

Motie PvdA over extra aandacht voor mantelzorgers haalt het niet

9 februari 2015

De PvdA Weesp heeft op 5 februari jl. in de raadsvergadering een motie ingediend waarin de gemeente werd opgeroepen meer aandacht te geven aan de ondersteuning van mantelzorgers dan zij nu doet. De toelichting en de motie van raadslid Kitty Jong werd inhoudelijk ondersteund door de voltallige raad, maar de raad volgde uiteindelijk de wethouder

lees verder »

Van de Voorzitter april 2014 Werkgroep PvdA Huurders

28 april 2014

Van de voorzitter, mei 2014 Sinds kort maak ik deel uit van een werkgroep huurders van de PvdA, die zich sterkt maakt voor de belangen van de huurders, zeker sinds het sluiten van het woonakkoord. De werkgroep stuurt maandelijks een nieuwsbrief aan belangstellenden. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen stuurt u dan een mail naar:

lees verder »