De PvdA afdeling Weesp heet u welkom op de website!

Onder de verschillende kopjes vindt u informatie over wat de Weesper PvdA bezig houdt en belangrijk vindt.

PvdA Verkiezingsprogramma 2014 (zie link in de rechterkolom)
Het Ombudsteam (zie link in de rechterkolom)

Onze standpunten vindt u ook elders op onze website.

Nieuwsbrief huurders van de PvdA

18 mei 2016

werkgroep Huurders nieuwsbrief nummer 24 mei 2016: Wet doorstroming 2015 WoonOnderzoek 2015 Gedwongen periodieke woningruil Huurdersparticipatie in Den Bosch De Werkgroep Huurders van de PvdA is nu bijna vier jaar actief en heeft meer dan tweehonderd leden. Sommige leden sturen onze nieuwsbrief uit eigen beweging door naar hun fractie en bestuur, wat ons bereik nog

lees verder »

Betrokkenheid tonen met vluchtelingen begint met het helpen van mensen in nood.

16 maart 2016

Medemenselijkheid eindigt waar het marchanderen over getallen en aantallen begint. Wij, raadsleden van de Partij van de Arbeid uit de regio Gooi en Vechtstreek zien ons elke dag in ons werk geconfronteerd met het vraagstuk van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die noodgedwongen hun huis, hun stad, hun land zijn ontvlucht omdat het daar onleefbaar

lees verder »

Bestuurlijk toekomst Weesp: wordt het Hilversum, Amsterdam, Stichtse Vecht, Diemen of toch Gooise Meren?

16 maart 2016

Een actueel onderwerp dat al vele jaren speelt en de komende tijd nog meer aandacht zal krijgen is de bestuurlijke toekomst van Weesp. Al in 2005 is door de Provincie vastgesteld dat de bestuurskracht in Weesp niet genoeg is en dat Weesp onvoldoende in staat is om zelfstandig alle gemeentelijk taken op een goede en

lees verder »

Nieuws van de fractie – februari 2016

4 maart 2016

Klachtenloket voor de zorg. Op initiatief van de PvdA Weesp hebben PvdA en WSP tijdens de raadsvergadering van 24 februari jl. een motie ingediend waarin wordt gepleit voor de inrichting van een loket voor de WMO, de jeugdhulp en de participatiewet (mensen in de bijstand). Net als veel partijen in de gemeenteraad van Weesp heeft

lees verder »

Mevrouw G.M. de Vries-Riphagen overleden

4 oktober 2015

Op 1 oktober bereikte ons het bericht dat mevrouw G.M. De Vries-Riphagen, ons oudste Weesper partijlid, na een kort ziekbed is overleden. Op 24 april is minister Plasterk nog bij mevrouw De Vries-Riphagen geweest om haar de erepenning voor haar 65-jarig lidmaatschap te overhandigen. Eerder had de minister haar ook de erespeld voor het 50-jarig

lees verder »

PvdA in raadswerkgroep Sociaal Domein

18 juni 2015

Nadat sinds 1 januari 2015 de uitvoering van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet onder verantwoordelijkheid van de gemeente zijn komen te vallen, heeft de gemeenteraad van Weesp dit voorjaar besloten tot de oprichting van een raadswerkgroep Sociaal Domein. Een werkgroep die namens de raad de ontwikkelingen in het sociaal domein in de gaten

lees verder »

Pleidooi huurbescherming

11 mei 2015

De werkgroep huurders van de PvdA heeft op haar website een pleidooi geplaatst voor voldoende huurwoningen met betaalbare prijs en vast contract. Het pleidooi is te lezen via deze link: werkgroep huurders PvdA

lees verder »

Al 65 jaar lid van de PvdA

19 april 2015

Op 24 april 2015 kwam minister Ronald Plasterk naar Weesp om mevrouw De Vries-Riphagen (93 jaar) de Willem Drees penning te overhandigen. Mevrouw de Vries ontving deze penning omdat zij 65 jaar lid is van de PvdA. Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst heeft de minister beloofd over 5 jaar weer bij haar op bezoek te komen,

lees verder »

vragen over het PGB

13 april 2015

De fractie heeft in de commissie Welzijn vragen gesteld over het PGB. Het antwoord was dat er in Weesp weinig signalen binnenkomen over onrust over de uitbetaling van de PGB’s. Er zijn geen gevallen bekend van achterstand van uitbetaling. Als zich problemen voordoen neemt de gemeente contact op met de SVB om te zorgen dat

lees verder »

Motie PvdA inzake jeugdzorg aangenomen

20 maart 2015

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 19 maart is de motie betreffende de inkomensonafhankelijke bijdrage jeugdzorg van de PvdA aangenomen. De redenen om deze motie in te dienen zijn: als een kind hulp met verblijf buiten het gezin krijgt, zijn de ouders verplicht bij te dragen in de kosten; door de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk

lees verder »