Standpunten

Zoeken

Exit verzorgingsstaat

In bijgaande tekst geeft Ron de Boer zijn visie op de wijzigingen die ten gevolge van het nieuwe beleid ten opzichte van de verzorgingsstaat en de bijbehorende regelingen plaats gaan vinden.

Lees verder